Ide kattintva foglaljon időpontot ingatlan ügyletre


Az időpont foglalást követően munkatársunk rövid időn belül felhívja Önt, a felek adatainak, elérhetőségének, illetve az ingatlan és az ügylet paramétereinek egyeztetése céljából.

A leggyakoribb ingatlan ügyletek

A szerződés tervezetét az aláírását megelőző napon továbbítjuk a feleknek, majd esetleges módosítását, kiegészítését követően a lefoglalt időpontban mind a felek, mind az ellenjegyző ügyvéd aláírásával (az ügyvéd továbbá bélyegzőjével és száraz bélyegzőjével) ellátja.

Ingatlan ügyletek során az eljáró ügyvéd speciális hatáskörben eljárva hitelesíti a keletkező okiratokat, illetve benyújtja azokat és ellátja a felek képviseletét az illetékes ingatlan nyilvántartási hatóság, a járási hivatalok mellett működő földhivatalok előtt. Az okirati hitelesítés (ellenjegyzés) az ügylet érvényességi kelléke, nélküle a szerződés érvénytelen, ezért hagyományosan az egyik leggyakoribb ügyvédi szolgáltatás az ingatlan ügyletekben való közreműködés.

Az ingatlan ügyletek alapdíja 100.000 Ft., amely növekedhet az ügy összetettségének, egyedi paramétereinek függvényében. Ez azt is jelenti, hogy mi nem százalékos díjazást alkalmazunk, hanem a ténylegesen ráfordított ügyvédi munka ellenértékét számítjuk fel.

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy egy ingatlan ügylet egyes szakaszaiban milyen szerepet tölt/tölthet be egy ingatlan ügyletekben jártas ügyvéd

Az ügylet tárgyát képező ingatlan kiválasztása

Gyakran jól jön a segítség annak eldöntésében, hogy egy ingatlan, amely tetszik Önnek, alkalmas-e jogi szempontból a céljaira. Végrehajtás, felszámolás, zálogjogok, furcsa terhek, közös tulajdon az ingatlanban vagy a telken, át nem vezetett öröklés, elhalálozott haszonélvező, a megszokottól eltérő tulajdoni lap, esetleg a tulajdoni lapon nem szereplő jogi helyzet, képezi a leggyakoribb indokát, hogy megkérdeznek minket, egy ügylet működhet-e. Más esetekben olyan kérdések merülnek fel, amelyek az ingatlan hasznosítására, beépíthetőségére vonatkoznak. Ezek többségét egy tulajdoni lap alapján telefonon tisztázni tudjuk az eladóval, azonosítva a jogi kockázatokat, illetve megoldásukat (ha van).

Ajánlattétel

Az ajánlat egy olyan, vásárlásra irányuló nyilatkozat, amelynek tartalmához -vagy vélt tartalmához- a másik fél ragaszkodni fog a későbbiek során. Az ajánlatnak emiatt ki kell terjednie a vételárra, annak tartalmára (tartozékok, berendezési tárgyak) illetve arra, hogy annak részleteit mikor, meddig, milyen feltételek megvalósulása mellett fogja kifizetni. Nem mindegy, hogy az egyes részleteket hogyan időzíti például az ingatlan tehermentesítése, birtokbaadása, kiürítése, vagy a tulajdonjog bejegyzéshez szükséges eladói nyilatkozat letétbe helyezéséhez képest. Az ajánlat megfogalmazásához igénybe veheti segítségünket, az ugyanis későbbi tárgyalási pozíciójára kihatással lehet.

Az ügylet paramétereinek egyeztetése

Egy jól előkészített, egyeztetett ügylet aláírása nem vesz igénybe többet fél óránál. A felek azt írják alá, amit előzetesen már elolvastak, megismertek, minden kérdés tisztázódott, a szerződés kinyomtatva, szortírozva az asztalon, megtörtént a felek azonosítása, személyi okmányaik másolata már az ügyvédi irattárban, így tényleg csak az aláírás marad. Egy hiányosan, felületesen egyeztetett ügylet aláírása órákra elhúzódhat, és esetenként meg is hiúsulhat, ha az egyezkedés aknára fut. Egy tapasztalt ügyvéd legalább két szálon egyeztet, párhuzamosan az eladóval és a vevővel, ezt azonban meggyorsítja egy közös, előzetes egyeztetés, személyesen, vagy akár Viberen.

A szerződéstervezet elkészítése

Egy ingatlan adásvételi szerződésben vannak visszatérő klauzulák, elemek (pl. a felek azonosítására, cselekvőképességükre vonatkozó ismétlődő formulák), vannak pedig, amelyek egyedi tervezést igényelnek. Az eladó érdeke, hogy a vevő az ingatlant szerződésszerűen kifizesse és birtokba vegye, az eladó minél alacsonyabb adófizetési kötelezettsége mellett (ha ez tervezhető). A vevő érdeke, hogy az ingatlant a kockázatokat minimalizálva, illetve a vételárat megfizetve tulajdont szerezhessen (lehetőleg tehermentesen) és birtokba kerüljön. Az ingatlan ügyletekben eljáró ügyvéd nem az eladó vagy a vevő, hanem mindkettőjük ügyvédje, mint fent említettem, speciális ügyvédi hatáskör, az ellenjegyzés miatt. Ezért az ügyvéd a két fél között egyensúlyoz. A szerződéstervezet ennek az érdekek kiegyensúlyozására irányuló tervezésnek, mérlegelésnek a produktuma.

A szerződéstervezet továbbítása

Amíg néhány tucat ügyvéd működött Budapesten, az egymással szembeni tisztelet és a hivatás iránti tisztelet miatt nem fordult elő, hogy eladó és vevő különböző ügyvédeket alkalmaz ugyanarra az ügyletre, és az ügylet ellenjegyzésével megbízott ügyvéd munkájába bele-bele szól az eladó ügyvédje, aki semmiféle jogi felelősséget nem vállal az ügyletért mindeközben. Az "eladó ügyvédje" és a "bank ügyvédje" mellett a színpadon feltűntek "ingatlanosok" és "az ingatlanos ügyvédje". Az eljáró, ügyletet ellenjegyző és azért egyedül felelősséggel tartozó ügyvédnek így már nemcsak a felek érdekei között kell egyensúlyoznia, de a többi szereplőt figyelembe véve kell manővereznie, hiszen ezek az ügylet lefolyására befolyással bírnak. A külföldön élő eladó hölgy például mindenben az ingatlanosa tanácsait követi, vagy a bank ügyvédje a saját megoldásához ragaszkodik. Alap beállítás szerint a szerződés tervezetet az aláírás előtti napon, 17.00-ig továbbítjuk. Ön kérheti azonban -a fenti résztvevők aktív szerepvállalására tekintettel- hogy jó pár nappal az ügylet előtt küldjük meg a tervezetet.

A szerződéstervezet módosítása

Ha úgy terveztük meg az ügylet időbeli ütemezését, hogy néhány nappal az aláírás előtt küldjük meg az érintetteknek a tervezetet, akkor van mód a szerződés tervezet egy alkalommal történő indokolt módosítására. A módosított tervezet megküldésére ugyanazt kell alkalmazni, mint a szerződés tervezetre, azaz a feleknek ezt is látniuk kell, illetve jóvá kell hagyniuk aláírás előtt.

A szerződés aláírása

A szerződés aláírására tipikusan személyesen kerül sor. Ez nem jelenti azt, hogy a feleknek egy helyen és időben kellene aláírni, az okirat érvényes akkor is, ha a felek és az eljáró ügyvéd aláírása külön időponttal és helyszínnel szerepel rajta. Online ellenjegyzésre is lehetőség van, ilyenkor az eredeti okiratot kell minden egyes aláírás után a következő aláírónak kézbesíteni, az utolsó aláírásig, amely az ügyvédi ellenjegyzés. A szerződés aláírása, ha a felek és az eljáró ügyvéd egy helyen és időben írnak alá (ami a leggyakoribb eset) nem vesz többet igénybe fél óránál. A gyakorlatban azonban célszerű legalább egy órával tervezni, a járulékos ügyintézés, egyeztetés miatt. A szerződés aláírásával egyidejűleg kell aláírni a NAV (mint adó- és illetékhatóság) felé teljesítendő nyilatkozatot, a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges eladói nyilatkozatot (bejegyzési engedélyt, ha ez külön okiratba kerül, a fizetési kondíciók függvényében) és az ügylet természetétől függően más okiratokat. A szerződésből minden aláíró kap saját példányt, az ügyvédi iroda 5-öt. A bejegyzési engedélyből, ha az letétbe kerül, csak az eladó kap példányt.

A szerződés aláírásakor megjelenő személyek nevét az ügyvédi iroda ügyintézője felé előzetesen be kell jelenteni. Ügyvédi titokvédelemre hivatkozva az eljáró ügyvéd a feleken kívül bármelyik jelenlévőt, vagy bejelentés nélkül megjelenő személyt kizárhatja. Amennyiben ennek szükségessége felmerül, azt az ügyvédi iroda a lehető leghamarabb, diszkréten jelzi.

Ügyvédi letét

Esetenként az egyik fél teljesítését (okiratba foglalt nyilatkozatot, készpénzt vagy más jogilag releváns dolgot) ügyvédi letétként kezeljük, a másik fél -a letét kiadásához szükséges feltételként történő- teljesítéséig. Ennek leggyakoribb esete, hogy a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges külön nyilatkozatot, vagy a vételár egy részét, esetleg egészét letétként kezeljük. A letét egy olyan elkülönített számla, amellyel az ügyvéd, mint speciális hatáskörrel rendelkező hivatalos személy rendelkezik az ügylet teljesítése céljából, külön letéti szerződésben foglaltak szerint. A letét biztonságos, mivel a kötelező ügyvédi felelősségbiztosítás kártalanítja a károsult felet esetleges -a gyakorlatban nagyon ritka- műhiba esetére. Nemzetközi ügyvédi irodaként már nagyon sok ország ingatlan ügyleteiben vettünk részt (magyar megbízók jóvoltából) és itt el kell ismerni, hogy a magyar "ügyvédi letét" az egyik legzseniálisabb megoldás a teljesítéssel kapcsolatos kockázatok kiküszöbölésére, és egyébként nem sok jogrendszerben találunk hozzá hasonlót az egész világon.

Egyetlen mondat erejéig kitérőt tennénk a "bejegyzési engedély" mibenlétére. Ahhoz, hogy a vevő tulajdont szerezzen, a földhivatali bejegyzés szükséges, ahhoz, viszont, hogy a földhivatal bejegyezze a vevő tulajdonjogát, szigorúan ragaszkodik egy mondat beiktatásához a szerződésbe. Ha ez a mondat nem szerepel a szerződésben, akkor az bejegyzésre alkalmatlan. Ha a vevő nem fizet a szerződéskötéssel egyidejűleg, viszont a szerződést be kell adni a földhivatalba, akkor úgy biztosítjuk, hogy a szerződést is be lehessen adni, és az eladó érdekeit is védjük, hogy ezt a bizonyos mondatot egy külön nyilatkozatba írjuk, amit letétbe veszünk, és akkor csatolunk a földhivatal felé (alkalmassá téve a szerződést a bejegyzésre) amikor a vevő vételár teljes összegét megfizette. Így be tudjuk adni a szerződést, viszont akár egy 6 hónapos időtartamra is függőben maradhat a bejegyzés, a bejegyzési engedély beadásáig. A bejegyzési engedélyből a vevő nem kap példányt, az ügyvédi iroda pedig külön letéti szerződés alapján kezeli.

A szerződés benyújtása

Régen a leggyakrabban az ingatlan fekvése szerinti ügyvéd jegyezte ellen a szerződést. Ennek megvolt az az előnye, hogy ismerte a földhivatal gyakorlatát, és dolgozóit is, amelynek a szerteágazó magyar közigazgatást ismerve volt gyakorlati előnye. Ma már ez megváltozott, és az ország minden szegletében dolgozunk. Amíg az ügyeink többsége a településen, vagy a régión belüli ingatlanokat tartalmazta, általában reggelre időzítettük a szerződéskötést, a tulajdonjog bejegyzési kérelem pedig néhány órán belül a földhivatalban, benyújtásának ténye pedig a tulajdoni lap széljegyén volt. A benyújtásra nyitva álló határidőnk 30 nap, azonban a régiektől úgy tanultuk (irodánk jogelődje 1986-ban alakult), hogy a szerződést aznap be kell nyújtani, a nem várt komplikációk miatt. Ilyen komplikáció nemcsak egy csalás lehet (többszöri eladás, elzálogosítás), de egy nem várt végrehajtás, per megindulása is. Az aláírás dátumától függetlenül a bejegyzéseknél a beadás napja számít, és mindig a legrosszabból kell kiindulni. A személyes beadás elve később, ahogy egyre nagyobb területet lefedtünk, nehezebb lett, így vagy abban maradunk a vevővel, vagy más résztvevővel, hogy ő nyújtja be (amit a megtörténte után a tulajdoni lapon ellenőriztünk) vagy postán adjuk fel a csomagot. A vevő igénye szerint azonban az ország bármely pontján vállalunk személyes beadást is, tehát minden ügyletben lehetőség van ezt kérni, a többlet költség előzetes egyeztetése mellett. A tulajdonjog bejegyzési (vagy más) kérelem a beadás napján széljegyre kerül, ezzel biztosítva az elintézés rangsorát, sorrendjét is (rangsor elve).

Tulajdonjog bejegyzés

A tulajdonjog bejegyzést a földhivatal a tulajdoni lapon átvezeti, azonban arról az ügyvédi irodát hivatalosan értesíti, gyakran a feleket is. Érdekesség, hogy az illeték kiszabás szempontjából nem a tulajdonjog bejegyzése, hanem a szerződéskötés számít, de az időtényező miatt gyakran később érkezik meg az illeték befizetésére irányuló határozat, mint a tulajdonjog bejegyzés. A tulajdonjog bejegyzés határideje e sorok írásakor éppen 60 nap, és soron kívüli eljárást kérve (10.000 Ft. többlet díj ellenében) is legalább 30 nap. Vannak földhivatalok, amelyek előbb, vannak, amelyek a határidőn belül később jegyzik be a tulajdonjogot, vagy más jogokat.

Birtokbaadás

A magyar jog a tulajdonszerzéshez a tulajdonjog bejegyzés mellett a birtokbaadást is megköveteli. A fizikai birtokbaadást legtöbbször a szerződés egy példányán dokumentálják, a közmű órák leolvasása mellett, amely a szerződések és szolgáltatások átírása miatt fontos. A szerződésekbe tipikusan azt írjuk, hogy az ingatlant "megtekintett állapotban" kell átadni, azonban mi mint eljáró ügyvéd a legtöbb ingatlant természetesen nem tekintjük meg. Emiatt érdemes az ingatlan megtekintésekor, előzetesen körbefotózni a lényeges tartozékokat, és állapotot. Az ingatlanban található ingóságokra, amelyek nem elválaszthatatlanul az ingatlan részei, a szerződés alapvetően nem szükségszerűen terjed ki. Ezekre más adózási és illetékszabályok vonatkoznak, ezért ezeket külön szerződésbe szoktuk foglalni. Ezen dolgok tulajdonjoga a birtokbavétellel száll át, itt tehát semmiféle bejegyzés nem szükséges.

Kijelentkezések ellenőrzése

Célszerű utólagos művelet annak ellenőrzése, hogy nem maradt természetes-, illetve jogi személy az ingatlanba bejelentkezve. Ha illetéktelen személy maradt bejelentve az ingatlanban, az elméleti szinten azt jelentené, hogy ezen személy az ingatlanba beléphet, azt használhatja, illetve őt ott hatóság, végrehajtó keresheti, az ingatlanban található vagyontárgyakat ellenkező bizonyításáig lefoglalhatja.