Követelés érvényesítéséhez foglalj időpontot ide kattintva

Jogi követelésről akkor beszélünk, ha a jogosult valamely vélt vagy valós, megalapozott, részben megalapozott vagy megalapozatlan (ez végső bizonyossággal csak bírósági ítéletben tisztázódhat) jogcímen követel valamit egy kötelezettől, jellemzően pénzszolgáltatást, vagy más magatartást (pl. egy dolog átadását, birtokbaadását, vagy egy magatartástól való tartózkodást).

Lejárt a követelés, ha a kötelezett vonatkozásában a teljesítési határidő eredménytelenül lejárt.

Esedékes a követelés, amikor olyan jogi helyzet áll elő, amelyben a jogosult ténylegesen jogi úton érvényesítheti azt. Ez nagyon hasonló, mint a lejárat, alapvetően az a különbség, hogy bizonyos határesetekben egy le nem járt követelés is esedékessé válhat, pl. azonnal esedékessé válhat egy le nem járt követelés, ha az adós felszámolás alá kerül.

Jövőbeli a követelés, ha még nem is jött létre, például folyó hónapban egy jövő évi bérleti díj követelés jövőbeli.

Feltételes a követelés, ha a létrejötte valamely feltétel függvénye, például egy közönséges szerződéses késedelmi kamatkövetelés feltétele a késedelem.

Engedményezésnek hívjuk a követelés átruházását, amikor „B” jogosult „A” jogosult helyébe lép. Ehhez nem kell a kötelezett hozzájárulása, viszont ha az engedményezésről értesítik, a kötelezett már csak az új jogosult, azaz „B” felé teljesíthet.

Tartozásátvállalásnak hívjuk, ha „B” átvállalja „A” követelését „C” jogosult felé, ezzel „A”-t „felváltva” a követelésben. Ennek oka lehet például az, hogy „B” tartozik „A”-nak.

A követelés értékelésénél öt fő kategóriát különböztetünk meg.

A követelés névértéke az az összeg, ami jogilag igazolhatóan fennáll. Ez tovább bontható tőkére és járulékaira (kamatok, egyéb költségek). A névértékkel szemben a tényleges érték azt az összeget jelenti, amelyért a követelést el lehet adni.

A tényleges érték függ a követelés eladhatóságának időbeli dimenziójától. A követelés jelen értéke (present value) az az összeg, amennyiért a piacon azonnal engedményezni lehet egy harmadik személy részére. Hiába várható tehát az adós részéről 10 év múlva 10 Ft. teljesítés, a követelés jelen értéke ma lehet, hogy csak 1 Ft. A követelés jövőbeni értéke (future value) az az összeg, amelyet várhatóan a jövőben érni fog, ennek során figyelembe vehetőek a behajtás esélyei, az esetleges növekmények (kamatok).

Követelések érvényesítésére több ügyvédi eljárás létezik.

Felszámolási eljárás (cégekkel szemben)

Fizetési meghagyásos eljárás (cégekkel és természetes személyekkel szemben egyaránt

Polgári per

Végrehajtás

Büntetőeljárásban polgári jogi igény (adhéziós eljárás)

Minden, követelés kezelésére irányuló eljárást előzetesen egy vagy két ügyvédi felszólítólevél előz meg. Az első felszólítólevél az ún. „puha behajtás” (soft collection) jegyében kevésbé éles hangvételű, és általában hivatkozik arra, hogy az adós teljesítésében a jogosult bízik, és az ügyvédi eljárás költségeit, illetve a kamatokat teljesítés esetén elengedi. Az első felszólítólevél elektronikus, mivel ez gyors és költséghatékony, és az esetek 40%-ban megtérüléshez vezet. A második felszólítólevél postai úton megy ki, és már közelít a „keményebb behajtás” (hard collection) felé. Azért mondjuk, hogy csak közelít, mert még itt is fel szokás ajánlani az ügyvédi költségek és a kamatok elengedését azonnali fizetés esetén, azonban itt már hivatkozunk arra, mennyi ügyvédi költséget érvényesítünk, ha ezen a ponton nem térül meg a követelés. A második felszólítólevél már postai úton, tértivevénnyel megy ki.

Ha az adós rosszhiszeműsége merül fel, akkor az ügyvéd rögtön folyamodhat nagyobb kaliberű eszközökhöz, akár párhuzamosan többhöz. Ez már taktikai kivitelezés kérdése. Ezek az eljárások hosszadalmasabbak és költségesebbek, így érdemes akkor folyamodni az ágyú használatához, ha nem verébre tüzel az ember. Alapvetően a jóhiszeműséget feltételezzük, de bizonyos -a know-how-unk körébe tartozó- protokollokat (adatgyűjtést, elemzést) futtatunk le a rosszhiszeműség faktor kiszűrésére.

A sztenderd ügyvédi felszólítólevelekre két mintát közzéteszünk itt:

Első ügyvédi felszólítólevél (letölthető szerkeszthető formában)

Második ügyvédi felszólítólevél (letölthető szerkeszthető formában)