Foglaljon időpontot cégalapításra itt


Időpont foglalását a Calendly applikáció (időpont foglaló rendszerünk) arra a naptári időpontra foglalja, amikor a cégiratokat alá szeretné írni. A foglalást követően munkatársunk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot, a folyamat részleteinek és az alapítandó cég paramétereinek egyeztetése céljából. Az időpont kiválasztásánál célszerű figyelembe venni, hogy a cégalapítás díjának átutalására (megérkezésére) és a folyamat egyeztetésére, előkészítésére megfelelő időt hagyjon (legalább 3-4 napot).

Az alábbiakban összefoglalunk néhány fontos információt a saját tapasztalatunkból. Mi nem "cég", hanem "vállalkozás" alapításáról beszélünk, mivel előfordul, hogy ügyfeleink a cégalapítás egyeztetésekor jutnak arra a következtetésre, hogy más vállalkozási forma optimálisabb lenne számukra (akár egyéni vállalkozás, egyéni cég, akár civil szervezet). Ennek oka főleg abban keresendő, hogy a legtöbb ügyfelünk tőlünk hallja először világosan, összefüggéseiben az egyes vállalkozási formák adózására, működésére vonatkozó legfontosabb információkat.

Mikor alapítsunk vállalkozást?

Tapasztalatunk szerint a megfelelő vállalkozási forma bejegyzésével kapcsolatos döntést az emberek az utolsó utáni pillanatra szeretnék halasztani. A legtöbb megbízó akkor fordul hozzánk, amikor szerződő partnere sürgeti, hogy adja meg a szerződéskötéshez a cége adószámát, cégjegyzékszámát és más adatait. A másik véglet az, amikor valaki még nem tudja, miből lesz pontosan bevétele, azaz pontosan milyen gazdasági tevékenységet, kinek fog folytatni, de szeretné annak kereteit létrehozni. Mikor alapítsunk céget? Milyen szinten előrehaladott üzleti koncepcióra van szükségünk?

Általános szabályt nehéz felállítani.

Van, hogy az ember elvégzi az iskolát, így megszűnik a társadalombiztosítása, és valamilyen formában idővel el kell kezdenie, illetve szeretne elkezdeni dolgozni, ezért bejegyeztet egy vállalkozást, hogy foglalkoztatási-, illetve TB jogviszonya legyen, és majd amikor besétál hozzá valaki, a jogi forma bejegyzésével már ne kelljen bajlódni. Ide tartozhatnak olyan tipikusan önálló hivatások, mint az ügyvéd, az orvos, a könyvelő, a tanácsadó szakmák.

Az előbbi példától eltekintve a legtöbb esetben először az üzleti koncepció születik meg, majd ezt követi a megfelelő jogi forma kiválasztása. A jogi forma megfelelősége az üzleti koncepción múlik. Minél pontosabb az üzleti koncepció, minél részletesebb, annál hatékonyabb leülni egy munkatársunkkal, akinek az a dolga, hogy az üzleti koncepciót rávetítse a választható vállalkozási formákra. Ez nem jelenti azt, hogy konkrét szerződéssel, megrendeléssel, ígérettel kellene rendelkezni. Elég abban hinni, hogy a szolgáltatásra, termékre, amelyet értékesíteni akarunk, van kereslet, és mi megtaláljuk azt.

Ha olyan ember fordul hozzánk, akivel beszélgetés közben arra jutunk, hogy még nagyon sok nyitott kérdés van, annak van, hogy kezdetben olyan vállalkozási formát javasolunk, amit jogilag bármikor egy tollvonással megszüntethet. Mint ügyvéd, akkor gondolkodunk az ügyfél érdekei szerint felelősen, ha gondolunk arra az eshetőségre, hogy az ötlet nem jön be, és erre az eshetőségre nem engedjük, hogy a megbízót kár érje, és csak jelentős költség és idő ráfordításávl tudja megszüntetni vállalkozását.

Minél pontosabb, részletesebb a velünk megosztott üzleti koncepció, annál mélyebb meggyőződéssel tudunk egy adott vállalkozási formát javasolni.

Ezzel átlépünk a következő szakaszba.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő vállalkozási formát?

Európai Uniós polgárként először azt kell kiválasztanunk, melyik EU-s tagállamban kívánjuk bejegyeztetni vállalkozásunkat. Erre nagyon kevés ügyvédi iroda tér ki, pedig minden EU tagállami polgárnak alapvető joga, hogy vállalkozását bármelyik ország jogrendszere alatt bejegyezheti, és ezt követően az így bejegyzett vállalkozással bármelyik vagy akár az összes EU-s tagállamban és az EU-n kívül is működhet.

Gyakran egy magyar állampolgárnak egy magyar jogrendszer alatt bejegyzett magyar vállalkozási forma a legmegfelelőbb, ezt azonban nem szabad automatikusan beikszelni és szó nélkül továbblépni. Gyakran alapítunk más EU-s tagállami cégeket olyanoknak, akiknek már a kezdet kezdetén más országban kellett volna céget bejegyeztetni, de erről nem kaptak megfelelő ügyvédi tájékoztatást, ezért belebonyolódtak a magyar adórendszerbe, csűrték csavarták, míg végül kénytelenek külföldön céget alapítani, és jelentős anyagi ráfordítással átlapátolni vállalkozásukat a magyar vállalkozásból a külföldi cégbe.

Nem szeretnénk azt sugallni, hogy a magyar vállalkozóknak nem lehet nagyon is megfelelő egy magyar vállalkozás. A legtöbb magyar ügyfelünknek magyar céget alapítunk, mert a magyar benne van a három legkedvezőbb EU-s adórendszerbe, ha tudatosan, szakértelemmel alkalmazzák. Csupán azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az ügyvéd dolga, hogy arra is gondoljon, amire esetleg a megbízó nem is gondolna.

A választható magyar vállalkozási formák palettáján is zavarba ejtően nagy a választék.

Minden egyes vállalkozási forma egy csomag, amelybe különböző adózási- és adminisztratív paraméterek vannak. A csomagok nem, vagy csak kis mértékben bonthatóak meg, így az előzetes konzultáció célja, hogy válasszunk a csomagok közül. Gyakran fordul elő, hogy egy jelentőségteljesebb projekthez nem egy, hanem több céget alapítunk, és abból egy integrált struktúrát hozunk létre. Minden egyes újabb cég a struktúrában növeli a fenntartási, adminisztratív és könyvelési költséget, de egy jól tervezett struktúra a ráfordított többlet költség sokszorosát képes már az első évben megtéríteni az ügyfélnek.

A megfelelő cégforma kiválasztása konzultáció során történik. A cégalapítás alapdíja tartalmaz egy alapszintű konzultációt, de nem vált ki egy alaposabb tanácsadást, amelyre legtöbbször érdemes a cégalapítás előtt sort keríteni.

A cégalapítás előkészítése

A megfelelő időben a megfelelő vállalkozási forma kiválasztását követően előkészítjük a cégalapítást. Sok ügyfél az első két lépést átugorja, mert már előzetesen eldönti, milyen cégformát választ, és konkrét döntéssel jön hozzánk. Ilyenkor úgy gondoljuk, nem feladatunk másik cégformára rábeszélni az ügyfelet, mert a vállalkozás általánosságban nagy felelősség, így abból indulunk ki, hogy nyilván tudatosan döntött egyik vagy másik cégforma mellett.

A folyamat úgy kezdődik, hogy az alábbi linken foglal egy időpontot a cégalapításra.

A rendszer felajánlhat korábbi időpontot, de a folyamat megfelelő időzítése érdekében javasolt, hogy a megkeresésétől számítva legalább 3 nappal későbbi időpontot válasszon. Ha az Ön által választott időpont 3 napon belüli, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és egyezteti, hogy megoldható-e a 3 napon belüli időpont, vagy pedig egyeztet Önnel egy másik Önnek megfelelő időpontot. Az időpont foglalást követően munkatársunk mindenképp felveszi Önnel a kapcsolatot, a részletek és a költségek egyeztetése céljából.

Az időpont és a költségek egyeztetését követően küldünk Önnek díjbekérőt, amelynek alapján át tudja utalni a díjelőleget.

Az utalás beérkezésekor bankunk generál egy technikai számot, amelynek segítségével belső ügyviteli rendszerünkben generálunk egy online felületet (mappát) amelyet megosztunk Önnel. Ehhez a Dropbox applikáció letöltésére van szükség, amelyben (vagy a használata elsajátításában) szívesen segítünk (5 percet vesz igénybe). A Dropbox mappán belül talál egy megbízás mappát, amelyben megtalálja a számláját (az átutalásról) és egy „ügynapló” nevű dokumentumot a folyamatról és annak ütemezéséről.

A cégalapítás előkészítő szakaszában ajánlott kiválasztani alapítandó cége könyvelőjét. Ennek oka, hogy vele remélhetőleg hosszú időn át együtt tud dolgozni, így indokolt az ő véleményét, javaslatait meghallgatni, sőt beépíteni a folyamatba, a cég struktúra tervezésébe. Vannak kérdések, hogy pl. a cég ÁFA-s legyen vagy ne, milyen adózási elszámolási formákat és adómértékeket válasszon, amelybe már ezen a ponton érdemes bevonni leendő könyvelőjét. Ha nincs könyvelője, akkor az Ön igényei alapján mi is tudunk döntéseket hozni, saját könyvelő munkatársaink, illetve adótanácsadóink segítségével, így nem kell aggódnia. A könyvelőjével -amikor belép a folyamatba- az Ön megkeresésére megosztjuk az eddig Önnel megosztott közös mappát, amelyből át tud venni minden iratot a saját adatbázisába. A könyvelője megbízását és meghatalmazását aláírhatja -mi pedig díjmentesen ügyvédi hitelesítéssel látjuk el- a cégiratok aláírásakor, ezzel meggyorsítva a folyamatokat.

A cégalapítás előkészítő szakaszába szoktunk domaint, e-mail címet és honlapot regisztrálni ügyfeleinknek. Ennek célja a domain és a cég neve közötti egyezés, összhang. 30.000 Ft. díj ellenében állandó szerződött partnerünk létrehoz egy alap honlapot, céges e-mail címet és domaint, amellyel Ön elérhetővé válik az online világban. A céges e-mail cím (pl. info kukac az ön cégneve pont com) meg lesz osztva a könyvelőjével, mert nagyon sok hivatalos levél a hatályos jogszabályok alapján ide fog érkezni, így ez egy külön adminisztratív e-mail cím lesz (szolgálhat számlázásra, szerződések továbbítására a könyvelés munkájának megkönnyítése érdekében).

A cégalapítás előkészítése az érintett magánszemélyek azonosításával folytatódik, ami jogszabályi előírás. Az azonosítás speciális, díjköteles hatósági nyilvántartásokból történő lekérdezéssel történik, amelynek össz költsége személyenként 5.000 Ft. Ez az összeg hozzá lesz adva a cégalapítás díjához, így mire ideérünk, Ön már kifizette ezt.

Az ügynapló tartalmazza a folyamat ütemezését, így itt látja, mikorra ütemeztük be a cégiratok feltöltését az Önnel megosztott mappába, és mikorra annak aláírását. Ez az az időpont lesz, amit Ön foglalt, illetve amit munkatársunkkal telefonon megerősített.

A cégiratok aláírása

A cégiratok aláírása történhet személyes jelenlét útján vagy teljes egészében online. Az online ügyintézéshez elegendő egy okostelefon és egy internet kapcsolat.

Online ellenjegyzés esetén az ellenjegyzésről -az aláírás pillanatáról- videofelvétel, illetve az elhangzottakról az ügyvédi iroda hangfelvételt készít, törvényi előírás alapján.

Az aláírt, ellenjegyzett cégiratokat feltöltjük a megosztott mappába, ahol később hozzájuk férhet, ha ügyintézéshez, szerződéskötéshez, pályázathoz szüksége van rájuk.

A cégbírósági cégbejegyzési eljárás

A megosztott mappában elérhető ügynapló szerinti időben benyújtjuk a Törvényszék Cégbírósága, mint nyilvántartó hatóság felé a cégbejegyzési kérelmet, és annak 10-12 mellékletét. Ezzel kezdetét veszi a cégeljárás, amelyet néhány napos átfutási időre tudunk gyorsítani, ha nem merül fel előre nem látható komplikáció (pl. eltiltott személy).

A cégbejegyzési kérelem egy speciális, biztonsági fájl, a gyakorlatban ún, e-aktának hívjuk, és olyan, mint egy windows mappa, benne a kérelem formanyomtatványával (xml formátum), és a mellékletek pdf fájljaival. A mappa az eljáró ügyvéd elektronikus aláírásával és speciális időbélyeggel van ellátva. Önnek banki ügyintézéshez erre lesz szüksége, azonban a saját gépén ezt csak a Microsec e-szignó programmal tudja megnyitni.

A cégbejegyzési kérelem benyújtásáról úgy tud meggyőződni, hogy a közös mappában megjelenik egy digitális tértivevény, ami annyit tanúsít, hogy a kérelem be lett nyújtva.

A cégbejegyzés

A cégbejegyzés előtt érkezik egy tanúsítvány, amely tartalmazza a bejegyzendő cég adatait, beleértve az adószámát, még mielőtt a bíróság magát a bejegyző végzést közzétenné. Ha a tanúsítvány megvan, akkor a bejegyző végzésre már nem kell sokáig várni.

A bejegyző végzés ugyanúgy e-akta formájában jön, mint ahogy mi benyújtottuk a bejegyzési kérelmet, csak a bíróság elektronikus aláírásával és időbélyegével van ellátva. A bankszámlanyitáshoz erre lesz szüksége, és ezt meg fogja találni „e-akták” nevű mappában a közös mappában (Dropbox).

Az e-aktát átkonvertáljuk Önnek pdf-re, és a pdf-ek közé is feltöltjük, amit bárhol, a Microsec e-szignó nélkül is olvasni tud.

A cégbejegyzés ténye is, ahogy minde más lényeges előrelépés, esemény, bekerül az ügynaplóba, azonban ezen kívül egy e-mailt is küldünk a cégbejegyzés utáni teendőkről.

A cégbejegyzést követő adminisztratív teendők

A cégbejegyzést követő első lépés, ha eddig még nem tettük meg, egy jó könyvelő megbízása. A könyvelővel az Ön megkeresésére megosztjuk az eddig Önnel megosztott közös mappát, amelyből át tud venni minden iratot a saját adatbázisába, a megosztástól számított 8 nap alatt (a folyamat 2 percet vesz igénybe átlagos internet kapcsolattal). Ezt követően biztonsági okokból archiváljuk a közös mappát, és egy elektronikus levéltárba kerül, így fontos, hogy könyvelője előtte letöltse annak tartalmát. Az azonosítási folyamathoz kapcsolódóan megjegyezzük, hogy az azonosítás a könyvelőnek is kötelezettsége, mivel azonban mi elvégezzük azt egy magasabb szinten (ügyvédi azonosítás) ezért ezzel költséget takarítunk meg Önnek, mert megosztjuk az azonosítási fájlokat a könyvelőjével.

A cégbejegyzést követő következő fontos teendő a bankszámla nyitása. A magyar bankrendszer sok szempontból nem éri el a nyugati bankok által képviselt színvonalat, azonban legalább egy magyar bankszámlát kötelező nyitni. Mi a K & H Bankkal dolgozunk együtt, amelynek tulajdonosa belga KBC, egy döntően Európára, azon belül is lakossági és kisvállalati ügyfelekre épülő szolgáltató. A budapesti Oktogon fiókkal állunk kapcsolatban, mivel ez a fiók előzetesen hajlandó előkészíteni a számlanyitást, ügyfeleinknek időt takarítva meg, illetve netbank felülete elég jól kezelhető, és nem változik naponta. A magyar bankrendszer kollektív gyerekbetegsége a múlt rendszerből visszamaradóan, hogy a NAV jogerős bírósági határozat nélkül inkasszálhatja (zárolhatja) bármely cég bankszámláját, és a magyar bankok együttműködnek vele ebben, hozzáférést biztosítva aggályos módon ügyfeleik banktitkaihoz és magánvagyonához. Az ilyen inkasszók, zárolások miatt magyar cégek sok pénzt költenek ügyvédre, és a magyar bírósági rendszer nem lép fel kellő szigorral a hatósági visszaélésekkel szemben. Emiatt minden ügyfél figyelmébe ajánlunk más európai bankokat is, amelyek nem működnek együtt a NAV-val törvényes határozat nélkül, és adott esetben akár online bankszámlanyitást is lehetővé tesznek, megkönnyítve ezzel a vállalkozók életét.

Az online számlanyitást lehetővé tévő bankok közül (néhány Magyarországon is ismert pl. Revolut, Transferwise) mi a Paysera-t ajánljuk, illetve a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó Akcentát. A minden banknál eltérő azonosítási protokollok, pénzmosási- és terrorizmus finanszírozása elleni szabályzat miatt a számlanyitás folyamatában segítünk Önnek.

A következő feladat a listánkon, hogy tegye ki székhelyén a cégtábláját, és gondolja át, hogyan fogja megkapni postai leveleit. Ügyfeleinknek biztosítunk postafiók és egyéb szolgáltatásokat is, amelynek lényege, hogy a posta hozzánk érkezik, és mi szkenneljük fel a megfelelő felhőbe leveleit, ahonnan hozzáférhet. Bizonyos levelek (pl. NAV, jogi témák) nem is feltétlenül baj, ha elsőként hozzánk érkezik.

Következő pontunk a számlázóprogram regisztrációja. A számlázóprogram célja, hogy kiállított számlái adattartalmukat azonnal továbbítsák a NAV felé. Előnyük, hogy bárhonnan hozzáférhet internet kapcsolat segítségével, és a könyvelője is, így kimenő számláit nem kell SPAR-os szatyorban könyvelőjéhez hurcolnia, egyszerűen ad neki egy hozzáférést. Egy alap számlázóprogramot regisztrálunk Önnek, amennyiben igényli, annak NAV regisztrációját azonban könyvelője jogosult elvégezni.