Foglaljon ide kattintva időpontot cégmódosításra (változásbejegyzésre)


Cégmódosításra, azaz változásbejegyzési eljárás lefolytatására van szükség, ha az alábbi paraméterek közül egy vagy több változik:

A fenti esetek bármelyikében 15 napon belül kötelező a változásbejegyzési eljárás (cégmódosítás) ügyvéd általi kezdeményezése a Cégbíróságon. Ennek folyamatát az alábbiakban vezetjük le.

Legkésőbb mikor adjunk megbízást a változásbejegyzésre?

Ahhoz képest, amikor eldőlt, hogy változik valami, minél előbb. A változásbejegyzési kérelmet a változástól számított 15 napon belül be kell nyújtani. Ez a legkésőbbi határidő. Az ügyvédi irodának azért legalább egy hétre szüksége van átlagosan.

A változásbejegyzési eljárás előkészítése

A folyamat úgy kezdődik, hogy időpontot foglal a cégmódosításra. A rendszer felajánlhat korábbi időpontot, de a folyamat megfelelő időzítése érdekében javasolt, hogy a megkeresésétől számítva legalább 3 nappal későbbi időpontot válasszon. Ha az Ön által választott időpont 3 napon belüli, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, és egyezteti, hogy megoldható-e a 3 napon belüli időpont, vagy pedig egyeztet Önnel egy másik Önnek megfelelő időpontot. Az időpont foglalást követően munkatársunk mindenképp felveszi Önnel a kapcsolatot, a részletek és a költségek egyeztetése céljából.

Az időpont és a költségek egyeztetését követően küldünk Önnek díjbekérőt, amelynek alapján át tudja utalni a cégmódosítás díját, illetve költségét. Az alapdíjhoz képest a tényleges díj magasabb lehet összetettebb folyamatok esetén, vagy több változó esetén.

Az utalás beérkezésekor bankunk generál egy technikai számot, amelynek segítségével belső ügyviteli rendszerünkben generálunk egy online felületet (mappát) amelyet megosztunk Önnel. Ehhez a Dropbox applikáció letöltésére van szükség, amelyben (vagy a használata elsajátításában) szívesen segítünk (5 percet vesz igénybe). A Dropbox mappán belül talál egy megbízás mappát, amelyben megtalálja a számláját (az átutalásról) és egy „ügynapló” nevű dokumentumot a folyamatról és annak ütemezéséről.

A cégmódosítás előkészítő szakaszában -amennyiben egyetért- egyeztetünk cége könyvelőjével. Ennek oka, hogy a könyvelési és jogi szolgáltatónak együtt kell dolgoznia a változások minden szinten történő átvezetése érdekében. Természetesen, ha úgy dönt, Ön is közvetíthet, ha konkrét kérdés merül fel. A könyvelőjével -amikor belép a folyamatba- az Ön megkeresésére megosztjuk az eddig Önnel megosztott közös mappát, amelyből át tud venni minden iratot a saját adatbázisába.

A cégváltozás előkészítő szakaszába szoktunk domaint, e-mail címet és honlapot regisztrálni ügyfeleinknek. Ennek célja a domain és a cég neve közötti egyezés, összhang. 30.000 Ft. díj ellenében állandó szerződött partnerünk létrehoz egy alap honlapot, céges e-mail címet és domaint, amellyel Ön elérhetővé válik az online világban. A céges e-mail cím (pl. info kukac az ön cégneve pont com) meg lesz osztva a könyvelőjével, mert nagyon sok hivatalos levél a hatályos jogszabályok alapján ide fog érkezni, így ez egy külön adminisztratív e-mail cím lesz (szolgálhat számlázásra, szerződések továbbítására a könyvelés munkájának megkönnyítése érdekében).

A változás bejegyzésének előkészítése során beszerezzük az Igazságügyminisztériumtól a cége legutóbbi, hiteles létesítő okiratát (társasági szerződés, alapító okirat), ami a változásbejegyzési eljáráshoz kötelező. Ennek költségét, 10.000 Ft.-ot Ön viseli, és már ezen a ponton kifizette a cégváltozás bejegyzés díjához adva.

A cégváltozás bejegyzésének előkészítése az érintett magánszemélyek azonosításával folytatódik, ami jogszabályi előírás. Az azonosítás változásbejegyzés esetén speciális, díjköteles hatósági nyilvántartásokból történő lekérdezéssel történik, amelynek össz költsége a cégmódosításban érintett személyenként 5.000 Ft. Ez az összeg hozzá lesz adva a cégmódosítás bejegyzésének díjához, így mire ideérünk, Ön már kifizette ezt.

Az ügynapló tartalmazza a változásbejegyzés folyamatának ütemezését, így itt látja, mikorra ütemeztük be a cégiratok feltöltését az Önnel megosztott mappába, és mikorra annak aláírását. Ez az az időpont lesz, amit Ön foglalt, illetve amit munkatársunkkal telefonon megerősített.

A cégiratok aláírása

A cégiratok aláírása történhet személyes jelenlét útján vagy teljes egészében online. Az online ügyintézéshez elegendő egy okostelefon és egy internet kapcsolat.

Online ellenjegyzés esetén az ellenjegyzésről -az aláírás pillanatáról- videofelvétel, illetve az elhangzottakról az ügyvédi iroda hangfelvételt készít, törvényi előírás alapján.

Az aláírt, ellenjegyzett cégiratokat feltöltjük a megosztott mappába, ahol később hozzájuk férhet, ha ügyintézéshez, szerződéskötéshez, pályázathoz szüksége van rájuk.

A változásbejegyzési kérelem benyújtása a cégbírósághoz

A megosztott mappában elérhető ügynapló szerinti időben benyújtjuk a Törvényszék Cégbírósága, mint nyilvántartó hatóság felé a cégmódosítás bejegyzési kérelmet, és annak 10-12 mellékletét. Ezzel kezdetét veszi a cégváltozás bejegyzési eljárás, amelyet 1-2 hetes átfutási időre tudunk gyorsítani, ha nem merül fel előre nem látható komplikáció (pl. eltiltott személy).

A változásbejegyzési kérelem egy speciális, biztonsági fájl, a gyakorlatban ún, e-aktának hívjuk, és olyan, mint egy windows mappa, benne a cégmódosítás iránti kérelem formanyomtatványával (xml formátum), és a mellékletek pdf fájljaival. A mappa az eljáró ügyvéd elektronikus aláírásával és speciális időbélyeggel van ellátva. Önnek banki ügyintézéshez erre lesz szüksége, azonban a saját gépén ezt csak a Microsec e-szignó programmal tudja megnyitni.

A változásbejegyzési kérelem benyújtásáról úgy tud meggyőződni, hogy a közös mappában megjelenik egy digitális tértivevény, ami annyit tanúsít, hogy a kérelem be lett nyújtva.

A változás bejegyzése

A cég módosítás bejegyző végzése ugyanúgy e-akta formájában jön, mint ahogy mi benyújtottuk a bejegyzési kérelmet, csak a bíróság elektronikus aláírásával és időbélyegével van ellátva. A számlavezető bankja felé elvileg ezt kötelező továbbítania, ahogy a változásbejegyzési kérelem e-aktáját is.

Az e-aktát átkonvertáljuk Önnek pdf-re, és a pdf-ek közé is feltöltjük, amit bárhol, a Microsec e-szignó nélkül is olvasni tud.

A változás bejegyzés ténye is, ahogy minde más lényeges előrelépés, esemény, bekerül az ügynaplóba, azonban ezen kívül egy e-mailt is küldünk a cég módosítás bejegyzése utáni teendőkről.

A cég módosítás bejegyzését követő első lépés, ha eddig még nem tettük meg, a könyvelő bevonása a folyamatba. A könyvelővel az Ön megkeresésére megosztjuk az eddig Önnel megosztott közös mappát, amelyből át tud venni minden iratot a saját adatbázisába, a megosztástól számított 8 nap alatt (a folyamat 2 percet vesz igénybe átlagos internet kapcsolattal). Ezt követően biztonsági okokból archiváljuk a közös mappát, és egy elektronikus levéltárba kerül, így fontos, hogy könyvelője előtte letöltse annak tartalmát.

A cégváltozás bejegyzést követő következő fontos teendője a dokumentumok bank részére történő továbbítása.