Bankszámlanyitás külföldön biztonságosan, ügyvédi titokvédelem mellett. Foglaljon időpontot most!


Szolgáltatásaink

o   tanácsadás magyar forint EUR vagy USD devizákra történő legkedvezőbb átváltásával kapcsolatban

o   tanácsadás és közreműködés külföldi bankszámlanyitásban: Európa, az U.S.A. és Dubai nagy múltú bankjaiban

o   tanácsadás elektronikus bankolással kapcsolatban

o   kriptovaluta tanácsadás

o   befektetés kriptovalutába, NFT-be és kripto tokenekbe

o   kriptovaluta számlanyitás


Foglaljon időpontot online konzultációra, hogy mely külföldi banknál javasoljuk Önnek a számlanyitást, és mi lenne a leghamarabbi időpont


Nyugat-európai bankok előnyei


EUR alapú számlavezetés, EUR alapú betétbiztosítási garancia

 

Betétbiztosítási garancia alatt azt értjük, hogy egy bank csődje esetén az az állam, amely az adott bankot felügyelte, visszafizeti a betétesek pénzét egy meghatározott összeghatárig. Ez a kifizetés mindig az adott állam pénznemében történik, így ha Ön deviza tartalékát magyar banknál tartja, a bank csődbemenetele esetén (pl. Sberbank) Ön ki van téve annak a veszélynek, hogy devizáját egy igen rossz árfolyamon forintra váltva kapja vissza. Deviza tartaléka Nyugat-Európában EUR alapú garanciával van védve, így nem fordulhat elő, hogy devizáját rohamosan értéktelenedő forintban, jelentős árfolyamveszteséggel kapja csak vissza

 

Kedvező díjak

 

Nyugat-Európában általánosságban kedvezőbbek a bankolás díjai, a számlavezetéstől a pénzügyi tranzakciókig. Ennek oka a magyar pénzügyi- és gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, amelyet a bankok „beáraznak” szolgáltatásaikba. Különösen a nagyobb összegű tranzakcióknál szembetűnő a különbség a nyugati bankok javára.

 

Közelség

 

Összehasonlítva az U.S.A.-val és Dubaival, ahol szintén közreműködünk számlanyitásban, a velünk együttműködő nyugat-európai pénzintézetek fizikailag is közel vannak.

 

Adat- és titokvédelem

 

Egy nyugat-európai bank nem fogja adatait korlátlanul hozzáférhetővé tenni se a magyar, se más államnak, és nem fogja pénzért eladni az elérhetőségét cégeknek, akik szolgáltatásaikkal telefonon zaklatják Önt. Nyugat-Európában nem szakította meg a pénzügyi rendszer fejlődését sem Trianon, sem fél évszázad kommunizmus, sem három évtizedre elnyúló rendszerváltozás, így a banktitok, a bizalmasság és a komolyság értékei magas szintű védelemben részesülnek.


Csak nálunk: bankszámlanyitás az U.S.A.-ban


Ügyfeleink döntő többségében vállalkozók, akik közül időnként felmerül az igény amerikai bankszámlanyitásra, amelyre kidolgoztunk egy egyedi módszert. Az amerikai bankszámlára USD alapú betétbiztosítási garancia vonatkozik az U.S.A. kormánya részéről, amely bizonyos típusú befektetési portfólióhoz (pl. amerikai államkötvények) előnyösebb lehet, mint egy nyugat-európai bank. 


Bankszámlanyitás Dubaiban


„Kelet Svájcában”, Dubaiban magasabb szintű banki kultúra honosodott meg, mint akár Európában. Az ország devizájának, a Dirham-nak (AED) árfolyama az USD-hez igazodik. A mi gyakorlati tapasztalatunk szerint Dubaiban a legnehezebb bankszámlát nyitni. Dubai bankszámlára tipikusan azon ügyfeleinknek lehet szüksége, akik Dubai cégben tulajdonosok vagy igazgatók, esetleg Dubai ingatlanpiacán kívánnak befektetni. Svájchoz hasonlóan Dubaiban is előírhatnak a bankok minimum pénzbetétet vagy pénzforgalmat, ügyfeleik megszűrése céljából. 


Visszatérő kérdések


Jövedelmem magyar forintban keletkezik. Hogyan lenne módon külföldön bankolni?

 

Van olyan nyugat-európai bank, amely vezet forintban is bankszámlát (jóllehet forintban nem bonyolít készpénz forgalmat). Mi azonban óva intenénk mindenkit attól, hogy Európa leggyorsabban romló valutájában, a magyar forintban halmozza fel vagy tartsa tartalékait. Azt szoktuk tanácsolni, hogy azt az összeget, amelyre rövid távon nincsen forintban szükség, az általunk javasolt csatornákon váltsa le EUR-ba vagy USD-be, esetleg mindkettőbe, az általunk egyedi tanácsadás során javasolt arányban. Ezt követően elhelyezhető EUR vagy USD számlán külföldön. 

 

Hogyan tudok nagy összegű készpénzhez jutni, ha külföldön bankolok?

 

A „nagy összegű” kifejezéstől függ, milyen megoldást tudunk erre javasolni. Az általunk ajánlott bankok által kibocsájtott bankkártyák lehetővé teszik az adott ATM által engedett legnagyobb összeg kedvező felvételét. Bizonyos üzleti működés azonban egyik napról a másikra a megengedett összeg többszörösét, esetleg több százszoroság kitevő készpénzt igényel. Ebben az esetben azt a forgótőkét, amelyre szükség lehet, el tudjuk helyezni külföldi széfben, ahonnan szabadon, és költségmentesen kivehető. 

 

Ismerősöm is szeretett volna külföldi bankszámlát nyitni, de megtagadták azt. Mi ennek az oka, és hogy lehet elkerülni?

 

Miután nem a külföldi bankszámlanyitás a fő tevékenységünk, mi is örülnénk, ha ügyfeleink önállóan is sikerrel járnának. Ez azonban sajnos a gyakorlatban nem így néz ki, ezért kénytelenek voltunk szolgáltatást kifejleszteni erre az igényre. A jelenség oka többrétű. A bankszámla vezetés magyar magánszemélyeknek nem a legnyereségesebb tevékenység a bankoknak. Ez tény. Általában külföldieknek számlát vezetni (az adott bankhoz képest külföldieknek) kockázatokkal jár, a pénzmosás- és a terrorizmus finanszírozása miatt. Világméretű bűnszervezetek gyakran kelet-európai strómanokat használnak fel pénzmosási műveletekre, gyakran magyarokat. Egy ilyen ügyben a számlavezető bankot saját felügyeletük alaposan meghurcolja. A mi tapasztalatunk szerint ezért fontos a bankoknak, hogy az ügyfelekkel kapcsolatban egy olyan partner nyújtson referenciát, ajánlást, akiben bíznak. Nemzetközi ügyvédi irodaként olyan pozícióban vagyunk, illetve olyan tapasztalattal rendekezünk, hogy sokkal alaposabban meg tudjuk szűrni az ügyfeleket, mint a bankok compliance osztálya, akik személyesen soha nem találkoznak az ügyféllel. Nyilvánvalóan csak olyan ügyfeleket ajánlunk partner bankjainknak, akikkel kapcsolatban nem merül fel a pénzmosás- és a terrorizmus. 

 

Mennyi idő a külföldi bankszámla nyitás?

 

Ha egyszer sorra kerül az ember, akkor maga a bankszámla nyitás egy héttől egy hónapig terjed. Ez attól függ, melyik külföldi bank mellett döntünk, ezt minden esetben egyedileg vitatjuk meg Önnel. Mivel nem ez az egyetlen, és nem a fő szolgáltatásunk, nem tudjuk minden időnket erre szánni, így előfordulhat, hogy az is néhány hetet vesz igénybe, míg le tudunk ülni Önnel. Online időpont foglalással előbb sorra kerül, amelyre itt a weboldalon van lehetőség.

 

Azt mondta a magyar banki ügyintézőm, hogy a külföldi bankok ugyanúgy adnak ki adatot ügyfeleikről a magyar államnak, illetve a NAV-nak.

 

Ilyen adattovábbításra sor kerülhet, ha egy állam (nemcsak a magyar) egy másik állam hatóságát pénzmosás- vagy terrorizmus gyanúja miatt megfelelő hatósági eljárásban megkeresi. A jövőbeli szabályozási terv szerint lekérhetőek lesznek adatok, hogy egy adott országban hány saját állampolgár vezet számlát. Konkrét banktitkokat azonban alapos jogi indok nélkül egy nyugat-európai bank nem szolgáltat ki, és erre mi, akik több, mint tíz éve rálátunk erre a kérdésre, még egy példát sem láttunk. Jelenleg nem kell tartani attól, hogy akárki, beleértve a magyar államot vagy a NAV-ot, illetéktelenül fér hozzá banktitkainkhoz. 

 

Sor kerülhet-e inkasszóra külföldi bankszámlám esetében?

Minden normális nyugati jogrendszer alapelve, hogy jogerős határozat nélkül egy bank nem működik közre abban, hogy ügyfelei pénzét inkasszálják. A magyar bankok azonban kérdés nélkül, szinte automatikusan eleget tesznek a magyar NAV ilyen megkereséseinek, annyira nem adva a jogszerűség látszatára, hogy ügyfeleik kérdésére azt sem tudják, hogy pontosan milyen hatóság milyen ügyben nyújtott be inkasszót. A bankok kritikusan ügyelnek arra, hogy eleget tegyenek a velük kapcsolatos elvárásoknak, mivel más aspektusban pedig az állam asszisztál nekik olyan tömeges visszaélésekhez, mint amilyenek a devizahitelek voltak. Külföldi bankok azonban kizárólag akkor teljesítenek bármilyen hatósági megkeresést, ha annak alapja jogerős, végleges határozat, amelyet a kibocsájtó állam hitelesített, és a célország nyelvére lefordított. 

Mi történik külföldi bankszámlámmal, ha Magyarország kikerül az EU-ból?

Ezt a folyamatot le tudjuk modellezni, mivel számos brit állampolgár ügyfelünk "maradt" az EU-ban a Brexit után. Az egyént saját szintjén nem érinti, ha állampolgárság szerinti állama kikerül az EU-ból. Ha magyarország kikerül az EU-ból, az valószínűsíthetően államcsődöt, szuperinflációt jelentene, ami tömeges kivándorláshoz vezetne Magyarországról Nyugat-Európába, mivel a magyar ember hagyományosan nem Ororszországba vagy Kínába költözne egy ilyen helyzetben. Egy ilyen nem várt helyzet esetén egyértelműen előnyt élvezne az, aki banki múlttal rendelkezik Nyugat-Európában, ahhoz a magyar kivándotlóhoz képest, aki nem rendelkezik ilyen háttérrel. Ha megoszthatjuk szubjektív véleményünket, az kevéssé valószínű, hogy az EU "nyomja meg" a gombot, az azonban előfordulhat, hogy az EU olyan szankciók alá helyezi a magyar kormányt, hogy az saját döntésével lép ki az EU-ból, a pénzcsapok elzárása miatt. Ez a helyzet hipotetikus, de egy éve még azt sem gondoltuk volna, hogy a szomszédunkban egy második világháború óta nem látott véres háború robbanhat ki, amellyel kapcsolatban a magyar kormány eltérő álláspontra helyezkedik majd, mint Európa és az U.S.A. Ha Ön tervez, ezt az eshetőséget elméleti szinten figyelembe lehet venni.

Ha Magyarországon deviza korlátozásokat vezetnek be, az érintheti-e külföldi számlámat?

A magyar forint árfolyamának jojózása miatt egyre gyakrabban vetődik fel az államcsőd kérdése, és az, hogy ennek elkerülésére a magyar kormány alkalmazhat-e deviza korlátozásokat. Ez onnan indult ki, hogy a forint vesszőfutásának egyik oka, hogy a magyar állam deviza tartalékai kiürültek, a külkereskedelmi mérleg az import felé borul. A kincstárban kevés az EUR és az USD, így ha a helyzet súlyosbodik, előfordulhat, hogy adeviza korlátozásokra kerül sor. Nem valószínű, hogy a magyar kormány ezt olyan nyersen és durván fogja végrehajtani, mint a török, azonban ha Ön devizában szeretne tartalékolni forint helyett, deviza korlátozások esetén korlátozhatják a pénzéhez való hozzáférést, például annak késleltetésével. A magyarországi devizakorlátozások azonban semmi szín alatt nem hathatnak ki a külföldi bankokra, illetve a magyarok külföldi számláira.